Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

heroinee
09:53
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze vianiskowo niskowo
heroinee
09:52
7515 9d5a
Reposted fromYuei Yuei vianiskowo niskowo
09:51
A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri vianiskowo niskowo
heroinee
09:50
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viazanetaqueell zanetaqueell
09:49
6269 4dd2
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazamknioczy zamknioczy
heroinee
09:49
1645 4ad7 500
heroinee
09:49

March 26 2017

heroinee
11:01
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vianothingwrong nothingwrong
heroinee
10:58
Lecz kto obiecuję wszystko,nie dotrzymuje niczego.
— Hłasko zawsze trafny
heroinee
10:54
2778 1db5 500
Reposted fromtfu tfu viazamknioczy zamknioczy
heroinee
10:51
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaAinsworthCass AinsworthCass
heroinee
10:50
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
heroinee
10:50
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
heroinee
10:49
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAinsworthCass AinsworthCass
heroinee
10:49
heroinee
10:49
2739 5622
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
heroinee
10:48
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
heroinee
10:47
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viaAinsworthCass AinsworthCass
heroinee
10:46


Reposted fromskrzacik skrzacik viazamknioczy zamknioczy
heroinee
10:45
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl