Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

heroinee
19:45
Pamiętasz początek?Gdy przyjechał do Warszawy z jednym płóciennym workiem na plecach,jego dobytkiem z całego dotychczasowego życia?Wszyscy,dosłownie wszyscy,moi rodzice,znajomi z pracy,a nawet moja siostra pukali się w głowę,widząc z kim zdecydowałam się związać. Z trzydziestolenim kolesiem bez pracy,z nieślubną córką na utrzymaniu.To jakby było wczoraj,a tak wiele się zmieniło.Gdyby dwa lata temu ktoś mi powiedział,że będę z Miśkiem stawiać dom,uznałabym go za szaleńca.A tu patrz,wymarzony dom już prawie skończony.
— Pan Wilk i Kobiety

January 24 2018

heroinee
17:24
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viawrazliwa wrazliwa
heroinee
17:23
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo

January 21 2018

heroinee
23:33
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
heroinee
23:33
Przepraszam, idę dostać szału.
— dzieciństwo.
Reposted fromlenka024 lenka024 vianiskowo niskowo
heroinee
18:55
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
18:43
9721 1add 500
Reposted from777727772 777727772 viahugostiglitz hugostiglitz

January 05 2018

00:10
8858 1c3d
heroinee
00:08
5743 7b8e
gratuluje
Reposted bywrazliwadotknijkoloryzacjaemememfreewayduzedzieckoronniiepiinkskiesrock-sex-loveapluzyna

January 04 2018

heroinee
17:37
6967 46e2 500
Reposted fromlautenist lautenist viahugostiglitz hugostiglitz
heroinee
17:35
5344 6663
heroinee
17:32
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viaohhmarigold ohhmarigold
heroinee
17:32
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohhmarigold ohhmarigold
heroinee
17:30
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
17:27
Jestem zdania, że jeżeli gówno wiesz to się nie odzywasz.
— Winter Princess (via omg-forbidden-tempts-more)
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
heroinee
17:23
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vianiskowo niskowo
heroinee
17:22
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
heroinee
17:20

December 27 2017

heroinee
12:42
Ogłupiony środkami przeciwbólowymi,zachowałem spokój. Leżałem w bunkrze spokoju. Ze spokojem myślałem,jakie to dziwne i nieoczekiwane: tak umierać w środku życia.
— Karpowicz "Miłość"

December 23 2017

heroinee
23:44
1429 6ed9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl