Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

heroinee
17:53
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Dostojewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
heroinee
17:49
3017 1829
Reposted fromdatfeel datfeel vianiskowo niskowo
heroinee
17:49
6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaclaudelle claudelle
heroinee
17:47
4149 a46d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
heroinee
17:45
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
heroinee
17:45
7624 b6ca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
heroinee
17:43
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
heroinee
17:39
8920 e76a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
heroinee
17:32
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
17:32
To dziwne, że daje się ludziom, których się kocha, tak wielką władzę nad sobą.
— Tara Westover „Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie.”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
17:31
9763 941d
Reposted frommarvelous marvelous vianiskowo niskowo
heroinee
17:26
Lubiła Go. Trochę bardziej niż wiosnę, dużo bardziej niż kawę, bardzo bardziej niż innych. Gdyby nie było jutra pewnie zadzwoniłaby do Niego i powiedziała, że zajebiscie jej zależy.
— Znalezione.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianiskowo niskowo
heroinee
17:25
1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
heroinee
17:23
7152 0cc1 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos vianiskowo niskowo
heroinee
17:21
8588 6195 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
heroinee
17:20
Przy zbliżeniach nie zapominaj, że w końcu przyjdzie oddalenie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
heroinee
17:19
4241 e828
w każdej sekundzie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
heroinee
17:18
Z nim byłam zupełna.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo

September 10 2019

heroinee
21:42
6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
heroinee
21:41
3217 2c7d
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl