Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

heroinee
17:19
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viawishyouwerehere wishyouwerehere
heroinee
17:13
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu

April 29 2019

heroinee
14:12
3864 38ca
Reposted fromEkran Ekran
heroinee
14:10
8505 6213
Reposted fromEkran Ekran
heroinee
14:09
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran
heroinee
13:51
3988 7985 500
Reposted fromnatinat natinat viatamarka tamarka
heroinee
13:37
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viatamarka tamarka
heroinee
13:08
Chyba moglibyśmy milczeć razem godzinami, wpatrzeni w siebie, licząc, że uda nam się dostrzec coś za murem wniesionym przez drugą osobę.
— Mona Kasten
heroinee
12:49
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaclaudelle claudelle
heroinee
12:13
heroinee
12:08
3854 8829
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
12:07
2601 8664
heroinee
12:06
Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci.
— Sigmund Freud
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
heroinee
12:02

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
heroinee
12:01
3024 994c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamemesjasz memesjasz
heroinee
11:57
7372 91ff
heroinee
11:57
6521 9e30
Reposted fromswojszlak swojszlak viahavingdreams havingdreams
heroinee
11:56
4093 0d93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
heroinee
11:51
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
heroinee
11:51
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viamadameimperfect madameimperfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl