Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

heroinee
00:13
wybaczać,nie znaczy zapomnieć,nie czuć nienawiści. wybaczać znaczy dalej kochać osobę,która Nas skrzywdziła.
— Ksiądz Tomasz
heroinee
00:11
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
00:10
heroinee
00:10
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatfu tfu
heroinee
00:09
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
heroinee
00:09
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiskowo niskowo
heroinee
00:09
Poczekam, aż dojrzejesz do tego i w końcu uwierzysz, że jestem kobietą twoich marzeń. 
— Mleczne listy.
Reposted frommleczuu mleczuu vianiskowo niskowo
heroinee
00:08
8300 e681 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viatfu tfu
heroinee
00:08
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
heroinee
00:07
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza vianiskowo niskowo
heroinee
00:07
heroinee
00:07
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo

October 20 2019

heroinee
22:10
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
heroinee
22:10
głowa do góry. nawet, jeśli masz brudną szyję.
— Rzymskie dziewczyny
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo
heroinee
20:46
I wszyscy wokół mówią mi, że mam 21 lat
I, że mam czas kogoś poznać
Ale ja nie chce już nikomu ufać, nie skoro tak to wygląda
— bedoes/ o nie
heroinee
20:46
Kto z miłości nie umarł,nie potrafi żyć
Ja nie chciałem tak szybko umierać
— bedoes
heroinee
20:39
Będę Cie kochać aż będę martwy.
— bedoes
heroinee
20:38
powiedz mi ile to znaczy na zawsze?
— bedoes

October 14 2019

heroinee
18:50
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaDaisy88 Daisy88

October 08 2019

heroinee
20:43
4874 fc4d
Reposted fromdontbemad dontbemad viaTheEvexe TheEvexe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl