Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

heroinee
01:31
ale minelo. cheers 

October 29 2017

10:21

//27.06.2017

sztambuch:

nie żałuję tego
jak było
pomiędzy nami

bo dostałem
nauczkę

żeby nikomu
nigdy więcej
nie dawać
siebie

w taki sposób
w jaki oddałem się
tobie

September 23 2017

heroinee
21:26

September 17 2017

heroinee
18:56
9834 bbf8 500
żegnam 
heroinee
18:54
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viablackenedsky blackenedsky
heroinee
18:50
5497 7e0b 500
heroinee
18:50
1933 8e21 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatobecontinued tobecontinued
18:49
heroinee
18:46
9793 204b 500
*odkąd nie masz serca
Reposted byfairytalesweetness fairytalesweetness
heroinee
18:45
9791 a9af
heroinee
18:45
9790 ac21
Reposted byhydrosphere hydrosphere
heroinee
18:44
9783 d6b9
heroinee
18:42
9777 5de6 500
heroinee
18:41
9772 8e2f
heroinee
18:38
9756 0c1e
heroinee
18:35
9752 9657
bella has right 
Reposted byconcarneniggertitsjanuschytrusmucciakatastrofobardzosmacznypuszkaOhSnapgaypreacherjotcceundoneerobaczekBiesBerenicen-nudelsalattfupiranianocnatesciowapwgmikimotocarlandlouisetimmoedimercholerakaesekuchenWraithulekLazuliLapisreactivitypartyjanealicejonesihearvoicesapatycznaqbshtallwybuchmuzgukundelwhiskywithspritekelududkunosiemav3bsooskilikecrazycrazycrazyproserpinekosmonautaslovap856

August 24 2017

heroinee
11:07
przerosło mnie to wszystko.
— kurwa

August 09 2017

heroinee
21:32
7101 8214
and it goes. 
loveeeeeeeeee
Reposted byzamknioczy zamknioczy
heroinee
21:20
5980 70e6 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead vianiskowo niskowo
heroinee
21:13
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl