Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

heroinee
23:49
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
heroinee
23:47
Reposted fromDennkost Dennkost
heroinee
23:44
Nie da się kochać kogoś przez dwa lata, a potem zapomnieć o nim w jedną noc.
— Kiera Cass - "Rywalki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
23:44
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
23:40
1752 0147 500
Reposted fromlordsoth lordsoth vianiskowo niskowo
heroinee
23:39
6067 18c1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianiskowo niskowo
heroinee
23:39
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaclaudelle claudelle
heroinee
11:42
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
heroinee
11:41
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viasalato salato
heroinee
11:40
heroinee
11:39
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaTheEvexe TheEvexe

July 14 2019

heroinee
20:33
9926 d7c0 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna vianiskowo niskowo
heroinee
20:33
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

July 11 2019

heroinee
21:43
7304 7a5a
Reposted fromkarahippie karahippie viakrolik krolik

July 10 2019

heroinee
23:10
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman vianiskowo niskowo
heroinee
23:09
5511 5709
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
heroinee
23:09
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
heroinee
23:08
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
23:08
Nie ma bladego pojęcia, jak długo to może potrwać. Ani jak siebie naprawić.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
heroinee
23:08
5359 b961 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl