Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

heroinee
20:07
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasatyrlane satyrlane
heroinee
20:05
3965 9e16
Reposted fromblubra blubra viapiehus piehus
heroinee
20:04
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Sapkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viareniferowa reniferowa
heroinee
20:03
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
heroinee
20:03
Po brzegi 
bez dna 
mam serce pełne 
Ciebie. 
heroinee
20:02
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaalliwantisyou alliwantisyou
heroinee
12:27
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viawrazliwa wrazliwa
heroinee
12:27
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

June 19 2018

heroinee
21:45

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaBloodEve BloodEve
heroinee
21:43

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

heroinee
21:43
4892 8228
Reposted fromoll oll viaBucketHeadasd BucketHeadasd
heroinee
21:42
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viaBucketHeadasd BucketHeadasd

June 11 2018

heroinee
20:07
9521 e00d 500
Reposted frompamietaj pamietaj viazmora zmora
heroinee
20:06
heroinee
20:04
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt vialittlemouse littlemouse
18:44
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

April 28 2018

heroinee
21:40
Dzisiaj złapałem się na tym
że nie wiem 
czy ja dopiero wchodze w te miłość 
czy już z niej wracam 

heroinee
21:21
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
heroinee
21:20
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viate-quiero te-quiero
heroinee
21:19
4115 f5f9
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl