Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2018

heroinee
21:40
Dzisiaj złapałem się na tym
że nie wiem 
czy ja dopiero wchodze w te miłość 
czy już z niej wracam 

heroinee
21:21
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
heroinee
21:20
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viate-quiero te-quiero
heroinee
21:19
4115 f5f9
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

April 18 2018

heroinee
16:24
4332 1f7e 500
Reposted fromtfu tfu

April 04 2018

heroinee
18:42
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
heroinee
18:42
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr vianiskowo niskowo
heroinee
18:42
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

March 27 2018

heroinee
19:03
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viakajakkowalik kajakkowalik
heroinee
18:52
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaDaisy88 Daisy88
heroinee
18:52
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
heroinee
18:51
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaDaisy88 Daisy88
heroinee
18:51
5174 3bcb 500
Reposted fromkaiee kaiee viahugostiglitz hugostiglitz
heroinee
18:49
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasalato salato

March 13 2018

20:57
heroinee
20:49
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianiskowo niskowo
heroinee
20:46
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
heroinee
20:44
5703 401a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
20:44
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viate-quiero te-quiero
heroinee
20:44
To, co cię dręczy, zakopujesz głęboko i myślisz, że tego nie ma. To czemu nie śpisz?
— K. T. Nowak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl