Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

heroinee
10:22
4764 466f 350
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoffcourse offcourse
heroinee
10:21
7841 214d 350
Reposted frompsychedelix psychedelix
heroinee
08:44
1997 5b98 350
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

February 16 2020

heroinee
13:17
0794 41fd 350
Hutt lagoon - Australia. Looks like piece of art
heroinee
13:17
heroinee
09:22
2494 2550 350
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianiskowo niskowo
heroinee
09:22
0270 5123 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
heroinee
09:21
1687 f7f0 350
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianiskowo niskowo
heroinee
09:21
5083 13a9 350
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
heroinee
09:20
5721 c0c9 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
heroinee
09:20
1443 eda0 350
Reposted fromtfu tfu
heroinee
09:19
9911 35ea 350
Reposted fromboli boli viatfu tfu
heroinee
09:17
5525 584e 350
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
heroinee
09:16
so fucki’n much
heroinee
09:16
4028 0c50 350
Reposted fromcatshitposting catshitposting vianiskowo niskowo
heroinee
09:15
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
09:14
6141 edc1 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
heroinee
09:14
6142 5f7f 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
heroinee
09:14
1808 af7c 350
Reposted fromrubinek rubinek vianiskowo niskowo
heroinee
09:13
5970 e6a1 350
Reposted fromchrresco chrresco viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl