Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

heroinee
10:27
5356 ad5f 350
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
heroinee
10:27
Kiedy mężczyźni się zakochują, stają się najbardziej bezradnymi istotami na świecie.
— Carina Bartsch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
heroinee
10:26
1255 d16b 350
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
10:26
9144 6d40 350
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo
heroinee
10:26
2506 7170 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
heroinee
10:26
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
10:25

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle vianiskowo niskowo
heroinee
10:25
7391 1cf4 350
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianiskowo niskowo
heroinee
10:25
2953 84ef 350
Reposted fromdeszcz deszcz vianiskowo niskowo
heroinee
10:24
Byłoby miło, gdyby było.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith vianiskowo niskowo

January 04 2020

heroinee
20:47
Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
heroinee
20:03
6277 e553 350
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
heroinee
20:03
9539 8316 350
Reposted fromBabson Babson viawishyouwerehere wishyouwerehere
heroinee
20:03
6889 b789 350
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
heroinee
20:02
3657 74e4 350
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka vianiskowo niskowo
heroinee
20:02
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianiskowo niskowo
heroinee
20:02
1237 367d 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
heroinee
20:00
7990 c56d 350
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
heroinee
20:00
heroinee
20:00
6186 480c 350
Reposted fromsoftboi softboi viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl