Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

heroinee
22:56
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
heroinee
22:56
9727 2a22 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
22:56
4470 32aa
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
heroinee
22:56
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vianiskowo niskowo
heroinee
22:55

to co przeżywamy teraz jest takie intensywne i nie wierzę, że to może kiedyś po prostu minąć

— Ł.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiskowo niskowo
heroinee
22:55
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela vianiskowo niskowo
heroinee
22:55
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck vianiskowo niskowo
heroinee
22:54
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
heroinee
22:54
6074 425b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo

February 02 2020

heroinee
19:49
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix vianiskowo niskowo

January 26 2020

heroinee
17:40
heroinee
17:28
Wybacz, jest taki limit przepłakanych, samotnych nocy, po których nie można już nazwać kogoś "bliskim".
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
17:20
9342 0bb4 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo
heroinee
17:20
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt viaclaudelle claudelle
heroinee
17:19
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
heroinee
17:18
Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać.
— Kurt Vonnegut "Syreny z Tytana
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
17:18
1533 542c 500
Reposted fromxanth xanth vianiskowo niskowo
heroinee
17:17
heroinee
17:11
1365 2028 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy vianiskowo niskowo

January 13 2020

heroinee
13:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl