Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

heroinee
13:09
heroinee
13:07
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa

January 12 2020

heroinee
22:04
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
heroinee
22:03
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
heroinee
22:03
9208 4381 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
heroinee
22:03
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
heroinee
22:02
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo
heroinee
22:02
9807 947e 500
Reposted fromantifant antifant vianiskowo niskowo
heroinee
22:02
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
heroinee
22:01
chciałabym powiedzieć, że nie czekałam na Ciebie - chciałabym umieć nie czekać.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
heroinee
22:01
1732 56fb
Reposted fromwyczes wyczes vianiskowo niskowo
heroinee
22:01
Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Ja nie jestem na świecie po to,
żeby spełniać twoje oczekiwania,
a ty nie masz obowiązku spełniania
moich oczekiwań.
Ty jesteś ty, a ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy – to wspaniale.
Jeśli nie – to trudno.
— Fritz Perls
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
heroinee
22:01
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
heroinee
22:00
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo

January 07 2020

heroinee
10:33
heroinee
10:33
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viawishyouwerehere wishyouwerehere
heroinee
10:33
heroinee
10:32
Wszystko ma swoje granice, Kordian. Nawet miłość.
— Remigiusz Mróz - "Wyrok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
10:32
8709 c084
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
heroinee
10:31
9936 1ddd 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl