Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

heroinee
09:13
Gdyby nastrój zależał od forsy nie czułbym się źle, ale czuję się źle
Także jebać pieniążki, nawet cukier potrafi być gorzki
— JESIEŃ
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
heroinee
09:13
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
heroinee
09:12
8674 593b
Frida
Reposted fromstonerr stonerr vianiskowo niskowo
heroinee
09:11
W życiu nie liczy się to, co możemy osiągnąć, ale to z czym możemy się pogodzić.
— "My Dinner with Hervé (2018)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
09:09
Zapomniałam już jak miło tak po prostu  być dla siebie
— sobą
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianiskowo niskowo
heroinee
09:09
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac vianiskowo niskowo

February 08 2020

heroinee
23:13
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasalato salato
heroinee
23:13
6803 f053 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
heroinee
23:11
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo
heroinee
23:11
5941 73c1 500
Reposted fromZircon Zircon vianiskowo niskowo
heroinee
23:11
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć.  O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
heroinee
23:10
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
heroinee
23:10
Nie popsułeś się, więc nie masz czego w sobie naprawiać. Nie jesteś pieprzonym krzesłem, a źródłem możliwości, więc zaczerpnij z niego swą przyszłość. Znajdź w nim coś wartościowego, czemu warto poświęcić życie. Cała reszta to tylko rzeźbienie w gównie. 
— G. J. Bishop
Reposted fromapatyczna apatyczna vianiskowo niskowo
heroinee
23:09
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
heroinee
23:09
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
heroinee
23:00
   
— me
Reposted frombladzik bladzik vianiskowo niskowo
heroinee
23:00
   
— me
Reposted frombladzik bladzik vianiskowo niskowo
heroinee
22:59
3322 9b1b 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
22:59
heroinee
22:59
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl