Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2020

heroinee
22:43
8054 0991 500
Reposted fromharridan harridan vianiskowo niskowo
heroinee
22:42
Kiedy kobieta szaleńczo zakochuje się w mężczyźnie, jedyną osobą zdolną do zrujnowania tej miłości jest ten sam mężczyzna.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianiskowo niskowo
heroinee
22:42
0408 c307
Reposted fromReeshTHE6 ReeshTHE6 vianiskowo niskowo
heroinee
22:41

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
Reposted frommercurygirl mercurygirl vianiskowo niskowo
heroinee
22:41
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianiskowo niskowo
heroinee
22:40
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
heroinee
22:40
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

March 03 2020

heroinee
22:46
KTO RAZ UMARŁ,DWA RAZY MARTWY NIE BĘDZIE.
— GRA O TRON
heroinee
22:37
jebać to wszystko
— ja
heroinee
22:31
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtomowa tomowa vianiskowo niskowo
heroinee
22:31
5687 c46c
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo
heroinee
22:31
3369 3547 500
Reposted fromexistential existential vianiskowo niskowo
heroinee
22:30
Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
Reposted fromlabellavita labellavita vianiskowo niskowo
heroinee
22:30
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo
heroinee
22:28
heroinee
22:28
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heroinee
22:27
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
heroinee
22:26
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
heroinee
22:26
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
heroinee
22:26
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl